Γράφτηκε από 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Οι πόλεις, λόγω της οικονομικής αλλά και της γενικότερης κοινωνικο-πολιτικής κρίσης, μέσα στην τρέχουσα συγκυρία βιώνουν ραγδαίες και έντονες αλλαγές που καταγράφονται σε όλες τις πτυχές της αστικής ανάπτυξης: στην τοπική οικονομία, την κοινωνική διάρθρωση, το αστικό περιβάλλον, τη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων, τη διαχείριση της γης.
Το βιβλίο ‘Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης’ επιχειρεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, καθώς και να πραγματευτεί το ζήτημα της αναγκαιότητας και συνεχούς αναπροσαρμογής του χωρικού σχεδιασμού ώστε να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και να θωρακίζει τις πόλεις απέναντι σε μελλοντικές βίαιες διακυμάνσεις. Η κατανόηση των επιπτώσεων της κρίσης στις δομές, τους ρυθμούς και το χαρακτήρα των πόλεων είναι αναγκαία για την ανίχνευση των απαιτούμενων πολιτικών και εργαλείων που θα συνδράμουν στην αστική ανθεκτικότητα και αειφορία. Οι προσεγγίσεις, τα επιχειρήματα και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται έχουν γενικό χαρακτήρα με έμφαση στην πρόσφατη ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, που προσδιορίζονται από το πλαίσιο της πολυδιάστατης φύσης της σημερινής κρίσης:
• τις μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων που διαμορφώνονται από τις χωρικές συνέπειες της κρίσης
• τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και της αστικής γης, δημόσιας και ιδιωτικής
• τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του χωρικού σχεδιασμού και το ρόλο τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των πόλεων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στα πεδία του χωρικού σχεδιασμού, της αστικής ανάπτυξης, της οικονομικής γεωγραφίας και άλλων κοινωνικών επιστημών και γενικότερα σε άτομα που ασχολούνται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση αποφάσεων, πολιτικών και προγραμμάτων που εστιάζουν στην ποιότητα ζωής στις σύγχρονες πόλεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΑΥΚΑΛΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ / ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ / ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ / ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ / ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • Θέμα:

    ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΟΛΕΙΣ,ΚΡΙΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2227
  • isbn: 978-960-603-177-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00