Γράφτηκε από 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

O όρος Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ), καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών,
η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στις μέρες μας, οι κυρίαρχες
τάσεις είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του παγκόσμιου Ιστού και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές
συσκευές.
Η επιστημονική περιοχή της "Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου" διερευνά τις δυνατότητες των προηγμένων τεχνολογιών των
βασισμένων-στον-Ιστό (Web-based) πληροφοριακών συστημάτων και την εφαρμογή αυτών προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση
διαδικασιών, συναλλαγών και υπηρεσιών ΗΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται όλη η απαραίτητη τεχνολογία υποδομής του παγκόσμιου Ιστού και
των προγραμματιστικών τεχνικών για ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού - ιστοτόπων ΗΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ σημαντικές είναι οι
ιδιαιτερότητες στο χώρο του κινητού εμπορίου.
Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος ΗΕ αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ευρεία διάδοση και αποδοχή των υπηρεσιών ΗΕ, για
αυτό και οι τεχνολογίες ασφάλειας στον Ιστό αποτελούν μια σημαντική πλευρά της τεχνολογίας ΗΕ. Άλλες ενδιαφέρουσες τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ΗΕ, είναι η προσέγγιση εννοιών τεχνολογίας λογισμικού σε
web/mobile περιβάλλοντα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα μέσω της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής της βασισμένης-σε-υπηρεσίες
Ιστού, αλλά και στην ευχρηστία και αποδοτικότητα μέσω της προσαρμογής των προσφερόμενων εφαρμογών ΗΕ (δημιουργία
εξατομικευμένου περιεχομένου) και της παροχής συστάσεων.
Η "Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου" είναι ένα πράγματι συνθετικό αντικείμενο, με ζητούμενο την εις βάθος μελέτη των εμπλεκόμενων
τεχνολογιών σε περιβάλλον παγκόσμιου Ιστού, ενσύρματου ή ασύρματου, ώστε με την ολοκλήρωση-ενοποίηση αυτών να υποστηρίζονται
οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, και ευχρηστίας των λειτουργιών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός ιστοτόπου
ΗΕ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ,ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΥ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ,ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ,ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2288
  • isbn: 978-960-603-125-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00