Γράφτηκε από 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

The textbook has 7 chapters and a glossary. Every chapter is accompanied by evaluation criteria and their answers along with Bibliography.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΝΕΣΗ, ΔΑΦΝΗ / ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Θέμα:

    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ,ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2496
  • isbn: 978-960-603-059-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00