Γράφτηκε από 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το σύγγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, των τεχνολογιών, τεχνικών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης καθώς και εφαρμογών των Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει σε φοιτητές, προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα καλύπτει όλα τα θέματα σχετικών τομέων όπως Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εργονομίας, Ψυχολογίας και βέβαια Πληροφορικής που είναι αναγκαία για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης ενός Συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας.

Κινούμενο προς αυτήν την κατεύθυνση το βιβλίο αποτελείται από 5 Μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα
Κεφάλαιο 2. Ο Άνθρωπος
Κεφάλαιο 3. Μαθηματικό Υπόβαθρο
ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 4. Μονάδες Εισόδου
Κεφάλαιο 5. Μονάδες Εξόδου
Κεφάλαιο 6. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας
ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κεφάλαιο 7. Σχεδιασμός Εμπειρίας
Κεφάλαιο 8. Δημιουργία Εικονικού Κόσμου
Κεφάλαιο 9. Σχεδιασμός Διάδρασης
Κεφάλαιο 10. Αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Δ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κεφάλαιο 11. Μάθηση και Διασκέδαση
Κεφάλαιο 12. Ιατρική
Κεφάλαιο 13. Στρατιωτικές Εφαρμογές
Κεφάλαιο 14. Κατασκευές
Κεφάλαιο 15. Οπτικοποίηση
ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α. Αναφορές
Παράρτημα Β. Σύντομη Παρουσίαση Εργαλείων Ανάπτυξης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΕΠΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΠΛΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΧΑΡΙΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Θέμα:

    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ,ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2546
  • isbn: 978-960-603-382-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00