Γράφτηκε από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Το σύγγραμμα προορίζεται για χρήση στη διδασκαλία της βασικής θεωρίας πιθανοτήτων, και την ανάπτυξη κάποιων εκ των θεμελιωδών εφαρμογών τους στην στατιστική και την πληροφορική. Απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς (αλλά όχι μόνο) φοιτητές, πρωτίστως σε τμήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, αλλά λόγω του μεγάλου εύρους της ύλης που καλύπτει, και σε τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεφάλαια με αντικείμενο τις βασικές έννοιες των ενδεχομένων και της τυχαιότητας, την αξιωματική θεμελίωση της πιθανότητας, τις κύριες κατανομές και τις συνήθεις εφαρμογές τους (με έμφαση στην πληροφορική), τις διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, τον νόμο των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα.

Το βιβλίο είναι ιδανικό για διδασκαλία σε τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό μαθημάτων μαθηματικού υποβάθρου, και αφιερώνουν περίπου 1 μάθημα σε Λογισμό Μίας Μεταβλητής και συναφή θέματα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια τμήματα στην επικράτεια.

Ο βασικός στόχος του βιβλίου είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την βασική διαφορά -- ως τρόπο σκέψης -- της θεωρίας πιθανοτήτων από τα άλλα μαθήματα μαθηματικών τα οποία διδάσκονται. Κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις έννοιες του τυχαίου και της ποσοτικής πιθανότητας και στην αυστηρά μαθηματική τους διάσταση, αλλά και στην ορθή τους χρήση σε βασικές εφαρμογές της στατιστικής και τις πληροφορικής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΤΟΥΜΠΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
  • Θέμα:

    ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ,ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ,ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2810
  • isbn: 978-960-603-182-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00