Γράφτηκε από 

Ιατρική Πληροφορική

Το βιβλίο «Ιατρική Πληροφορική» θα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το αντικείμενο της ιατρικής πληροφορικής και των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων στην ιατρική καθώς επίσης και της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη ειδικούς αναγνώστες όσο και από ερευνητές του συγκεκριμένου πεδίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ / ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΤΖΑΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Θέμα:

    ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ / ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΑ,ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΑΣ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΗΣΗ,ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ,ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ,ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ,ΚΙΝΗΤΗ ΥΓΕΑ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ,ΒΙΟΣΗΜΑΤΑ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ,ΗΚΓ,ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ,ΔΚΡ,ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ,ΗΕΓ,ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ,ΗΜΓ,ΕΜΒΡΥΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΕΜΒΡΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ,ΕΗΚΓ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2975
  • isbn: 978-960-603-231-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00