Γράφτηκε από 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator)
Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή.
Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM.
Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος.
Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3425
  • isbn: 978-960-603-062-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00