Γράφτηκε από 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το προτεινόμενο σύγγραμμα πραγματεύεται το σύνολο των μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ), οι οποίες αποτελούν πειραματικές τεχνικές και μεθοδολογίες με σκοπό τη μελέτη των ιδιοτήτων υλικών και δομών/κατασκευών, χωρίς την πρόκληση βλάβης. Τα δεδομένα του μη-καταστροφικού χαρακτηρισμού αξιοποιούνται για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας και της ποιότητας των υλικών και κατασκευών. Η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας ενός υλικού ή μιας κατασκευής έχει σκοπό την αξιολόγηση της φθοράς (γήρανση) του υλικού ή της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια μηχανικής ή περιβαλλοντικής καταπόνησης. Ο έλεγχος της ποιότητας και η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας, βασιζόμενα στο μη-καταστροφικό χαρακτηρισμό με μεθόδους υψηλής αξιοπιστίας, αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι μεγάλου εύρους τεχνολογικών εφαρμογών (επίγειες-θαλάσσιες-αεροπορικές-διαστημικές μεταφορές, δομικά έργα, πυρηνική τεχνολογία, ανακύκλωση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ.)

Σημειώνεται ότι, παρότι είναι διαθέσιμα ξενόγλωσσα βιβλία που καλύπτουν το αντικείμενο αυτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δεν υπάρχει αντίστοιχο σύγγραμμα στην Ελληνική. Το κενό αυτό θα καλυφθεί με το προτεινόμενο σύγγραμμα. Η θεματολογία του περιέχει θεμελιώδεις γνώσεις για ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου και επιμέρους εξειδικευμένες περιπτώσεις (case studies) που θα καταδεικνύουν την εφαρμογή των τεχνικών σε πραγματικούς ελέγχους βλάβης υλικών και κατασκευών. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν μέθοδοι όπως οι υπέρηχοι, η ακουστική εκπομπή, η θερμογραφία υπερύθρου, η ραδιογραφία, τα διεισδυτικά υγρά και οπτικός έλεγχος, τα μαγνητικά σωματίδια, τα δινορρεύματα, ενώ θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια εξειδικευμένες περιπτώσεις από την πλούσια εμπειρία των συγγραφέων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΤΙΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ / AGGELIS, Dimitrios
  • Θέμα:

    ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ,ΥΠΕΡΗΧΟΙ,ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ,ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ,ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ,ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3599
  • isbn: 978-960-603-120-5
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00