Γράφτηκε από 

nD Κτηματολόγιο

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τρισδιάστατες κτηματολογικές καταγραφές για την απεικόνιση της πολυπλοκότητας του σύγχρονου αστικού κυρίως τοπίου των επικαλυπτόμενων κατασκευών και των σύνθετων εμπράγματων δικαιωμάτων. Η στροφή προς την τρίτη διάσταση υποστηρίζεται σημαντικά από τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα μοντελοποίησης, ενώ τελευταία, στον κτηματολογικό σχεδιασμό υπεισέρχεται η διάσταση του χρόνου αλλά και της κλίμακας. Η διεθνής εμπειρία, παρά τη δυναμική τεχνολογική της πρόοδο, δεν έχει να επιδείξει κανένα πλήρως λειτουργικό 3D κτηματολόγιο και περιορίζεται σε πειραματισμούς και βασικές εφαρμογές, ενώ το πεδίο της έρευνας στα 3D κτηματολογικά συστήματα οριοθετείται από το νομικό, τεχνικό και διοικητικό πλαίσιο κάθε χώρας, που συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες, περιορισμούς και δυνατότητες των 3D κτηματολογικών εγγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της πρότασης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των εξελίξεων σε θέματα 3D/nD μοντέλων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και κτηματολογικών καταγραφών, μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας. Παράλληλα παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μέσα από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες καταγραφής, διαχείρισης και απεικόνισης του 3D χώρου, με αναφορά στην πορεία και τα χαρακτηριστικά του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, στο ισχύον κτηματολογικό μοντέλο, αλλά και στις προοπτικές προσαρμογής του σε διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    3Δ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΑ,ΝΔ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ,ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3661
  • isbn: 978-960-603-147-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00