Γράφτηκε από 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα της περιοχής της Ανάκτησης Πληροφορίας δίνοντας στον αναγνώστη τις απαραίτητες γνώσεις για να γνωρίσει την περιοχή και να κατανοήσει τα βασικά εργαλεία. Αν και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, καλό θα είναι ο αναγνώστης να κατέχει βασικές γνώσεις Δομών Δεδομένων, Αλγορίθμων και Βάσεων Δεδομένων. Αρχικά δίνονται τα βασικότερα μοντέλα Ανάκτησης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο βασικοί μηχανισμοί καταλόγων: ο αντεστραμμένος κατάλογος και ο κατάλογος υπογραφών. Οι κατάλογοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποδοτική απάντηση ερωτημάτων. Στη συνέχεια, καλύπτεται η Ανάδραση Σχετικότητας που προσβλέπει στην αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και παρακάτω καλύπτονται τα βασικότερα θέματα της Ανάκτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το επόμενο κεφάλαιο μελετά τη Λανθάνουσα Σημασιολογική Ανάλυση,
που αποτελεί βασική τεχνική βελτίωσης της ποιτότητας των αποτελεσμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο, μελετούμε θέματα που αφορούν σε Παράλληλη Ανάκτηση Πληροφορίας που έχει σκοπό την αύξηση της επίδοσης των αλγορίθμων αναζήτησης χρησιμοποιώντας πολλαπλούς πόρους. Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο που περιέχει ειδικά θέματα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΤΣΙΧΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ,ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4191
  • isbn: 978-960-603-457-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00