Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτούσιο διδακτικό εγχειρίδιο σε όλα σχεδόν τα μαθήματα Βιοπληροφορικής που διδάσκονται στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ θα αποτελεί και μια καλή βάση για τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το βιβλίο απευθύνεται επίσης σε επιστήμονες των βιολογικών επιστημών ή της πληροφορικής, οι οποίοi επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Βιοπληροφορικής. Η μόνη απαίτηση από τον αναγνώστη είναι μια μικρή εξοικείωση με την ορολογία της μοριακής βιολογίας (DNA, πρωτεΐνες, κυτταρικές λειτουργίες, οργανίδια, κ.ο.κ.). Το βιβλίο καλύπτει τις περισσότερες περιοχές που παραδοσιακά απαντώνται σε ένα σύγχρονο σύγγραμμα Βιοπληροφορικής όπως:

-Βάσεις δεδομένων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων
-Αλγόριθμοι για κατά ζεύγη στοίχιση ακολουθιών και αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων (Smithm-Waterman, Needleman-Wunch, BLAST, FASTA κ.ο.κ.)
-Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών
-Φυλογενετική ανάλυση
-Αναζήτηση προτύπων σε ακολουθίες (patterns και profiles)
-Μέθοδοι πρόγνωσης βασισμένες σε ακολουθίες πρωτεϊνών, RNA και DNA
-Μαρκοβιανά μοντέλα στην ανάλυση ακολουθιών (Markov chain models, Hidden Markov Models)
-Νευρωνικά Δίκτυα
-Στοχαστικές γραμματικές
-Γονιδιωματική και συγκριτική γονιδιωματική
-Ανάλυση δεδομένων από μικροσυστοιχίες DNA (DNA microarrays)
-ανάλυση πολύπλοκων βιολογικών δικτύων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΠΑΓΚΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ,ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ,ΑΝΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ,ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ,ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ,ΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ,ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5016
  • isbn: 978-960-603-329-2