Γράφτηκε από 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τι είναι η χωρική ανάλυση και πως μπορεί να εφαρμόσει μερικές μεθόδους της σε προβλήματα με χωρική διάσταση στον πραγματικό κόσμο. Ως διδακτικό εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που ενδιαφέρονται γι αυτό το αντικείμενο. Το βιβλίο ασχολείται με ζητήματα της χωρικής ανάλυσης που αφορούν κατά κύριο λόγο τη χωρική στατιστική και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επειδή μεγάλο τμήμα του βασίζεται σε έρευνα των τελευταίων 15 ετών, παρέχει στον αναγνώστη καλές πρακτικές εφαρμοσμένης χωρικής ανάλυσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων όπως το οικογενειακό εισόδημα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη φτώχεια αλλά και δημογραφικών δεδομένων όπως η εσωτερική μετανάστευση και η γήρανση πληθυσμού. Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο όπου διδάσκεται βασικός στατιστικός προγραμματισμός με τη γλώσσα R η οποία αποτελεί σήμερα μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες ανοιχτού λογισμικού για στατιστική και χωρική ανάλυση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,ΧΩΡΙΚΗ ΔΟΜΗ,ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ,ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΧΩΡΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ,ΧΑΡΤΟΓΡΑΜΜΑ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΧΩΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ,ΓΉΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ,ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ,ΧΩΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ,ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5029
  • isbn: 978-960-603-285-1
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διακριτά Μαθηματικά »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00