Γράφτηκε από 

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και ο βασικός σκοπός του είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η κατανόηση βασικών εννοιών στα Σήματα και Συστήματα. Στο βιβλίο αυτό διδάσκοντες και φοιτητές θα βρουν το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων και εννοιών που σχετίζονται με Σήματα και Συστήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου καθώς και για την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα Σήματα και Συστήματα μέσω Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει τα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1. Σήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 2. Πράξεις σημάτων διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 3. Συστήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 4. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου και Απόκριση συχνότητας
Κεφάλαιο 5. Μετασχηματισμός z και Συνάρτηση μεταφοράς
Κεφάλαιο 6. Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου και Απόκριση συχνοτήτων
Κεφάλαιο 7. Μετασχηματισμός Laplaceκαι Συνάρτηση μεταφοράς
Κεφάλαιο 8. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier και Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει θεωρία, λυμένες ασκήσεις, άλυτες ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, περίληψη, βιβλιογραφία, κριτήρια αξιολόγησης.
Στο βιβλίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση τεχνικών προγραμματισμού των βασικών εννοιών στα Σήματα και Συστήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον με χρήση λογισμικών, τα οποία έχουν καθιερωθεί στην επιστημονική κοινότητα: του εμπορικού λογισμικού Matlab και του λογισμικού Octave, που είναι ελεύθερος κλώνος ανοικτού κώδικα του λογισμικού Matlab. Επίσης, σχεδιάστηκαν εργαστηριακές ασκήσεις για την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα Σήματα και Συστήματα.
Η δομή του βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας σε έξι (6) ροές γνώσεων:
1. Σήματα και Συστήματα (Θεωρία και Εργαστήριο)
2. Σήματα και Συστήματα (Θεωρία)
3. Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου (Θεωρία και Εργαστήριο)
4. Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου (Θεωρία)
5. Σήματα και Συστήματα συνεχούς χρόνου (Θεωρία και Εργαστήριο)
6. Σήματα και Συστήματα συνεχούς χρόνου (Θεωρία)
Η διάκριση των ροών γνώσεων γίνεται με τη βοήθεια έξι (6) αριθμών στην αρχή κάθε παραγράφου. Κάθε αριθμός είναι 1-6 αν η παράγραφος αφορά στην αντίστοιχη ροή γνώσεων ή είναι 0 αν η παράγραφος δεν αφορά στην αντίστοιχη ροή γνώσεων.
Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό βιβλίο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα στοιχεία πολυμεσικότητας και αλληλεπίδρασης/διαδραστικότητας. Στα στοιχεία πολυμεσικότητας περιλαμβάνονται οι ηχογραφημένες περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, που βοηθούν το φοιτητή να μπορεί να ακούει συγκεντρωτικά τα βασικά σημεία του κεφαλαίου. Επίσης, στα στοιχεία διαδραστικότητας περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να δώσουν στο φοιτητή τη δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων, που αποκτήθηκαν, καθώς και φιλικές τεχνικές προς το φοιτητή-χρήστη, όπως radiobuttons, drag&drop. Τέλος, σχεδιάστηκε ειδικό διαδραστικό λογισμικό υπολογισμού πράξεων σημάτων διακριτού χρόνου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΑΔΑΜ, ΜΑΡΙΑ
  • Θέμα:

    ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΗΜΑΤΑ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ,ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΕΙΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Z,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE,ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ,ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER,ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5311
  • isbn: 978-960-603-116-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00