Γράφτηκε από 

Μη γραμμική συμπεριφορά των κατασκευών

Το βιβλίο πραγματεύεται προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς κατασκευών, και τις επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς στις ενδεικνυόμενες μεθόδους στατικής ανάλυσης καθώς και στο σχεδιασμό αυτών των κατασκευών. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα εύκαμπτων φορέων, όπου η κύρια μορφή μη γραμμικότητας είναι η γεωμετρική, δηλαδή η οφειλόμενη σε μεγάλες μετατοπίσεις. Γίνεται όμως αναφορά και σε προβλήματα μη γραμμικότητας υλικού, καθώς και στην αλληλεπίδραση των δύο αυτών τύπων μη γραμμικότητας. Κύρια εφαρμογή είναι οι διάφοροι τύποι λυγισμού, ελαστικού ή ανελαστικού, που κυρίως αφορούν μεταλλικές κατασκευές. Στο βιβλίο επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης θεωρητικού υποβάθρου και εξάσκησης σε εφαρμοσμένες μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού. Ακολουθείται αρχικά αναλυτική προσέγγιση για απλούς φορείς, με στόχο την ποιοτική κατανόηση των εννοιών και προβλημάτων, και στη συνέχεια αριθμητική προσέγγιση με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε σύνθετους, πραγματικούς φορείς, τόσο από ερευνητικά προβλήματα όσο και από εφαρμογές της πράξης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΑΝΤΕΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΔΟΔΟΙ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΛΥΓΙΣΜΟΣ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5318
  • isbn: 978-960-603-388-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00