Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ο άνθρωπος και η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι από αρχαιοτάτων χρόνων [1]. Στις μέρες μας παρατηρείται μεταστροφή της διάθεσης της μουσικής πληροφορίας προς την μορφή ψηφιακών αρχείων λόγω της θεαματικής εξάπλωσης των υπολογιστικών συστημάτων αναπαραγωγής τους, της διεύρυνσης των ψηφιακών δικτύων διάθεσης αλλά και της τάσης της μουσικής βιομηχανίας. Οι απλοί χρήστες πλέον μπορούν να διαθέτουν συλλογές πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων μουσικών κομματιών και οι διαδικτυακές μουσικές βιβλιοθήκες [2][3] μερικών δεκάδων εκατομμύριων. Ακολούθως, είναι προφανής η αναγκαιότητα αποδοτικής διαχείρισης των μουσικών δεδομένων αυτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ιδιαίτερα έντονη δραστηριοποίηση της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας [4] στον εν λόγω τομέα. Εκτός του απαραίτητου θεωρητικού πλαισίου, το βιβλίο θα περιλαμβάνει και πλήρη πηγαίο κώδικα προγραμματισμού Matlab σε επιμέρους θέματά του.

[1] Πολίτης, Δ. (2007). Μουσική Πληροφορική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
[2] Apple. (2012). iTunes - Everything you need to be entertained. Available: http://www.apple.com/itunes/. Last accessed 13th Oct 2013.
[3] YouTube. (2013). YouTube. Available: http://www.youtube.com/. Last accessed 13th Oct 2013.
[4] The International Society for Music Information Retrieval. (2012). Online proceedings. Available: http://www.ismir.net/. Last accessed 13th Oct 2013.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΑΡΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα:

    ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ,ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ,ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5418
  • isbn: 978-960-603-414-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00