Γράφτηκε από 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Δασολογίας, αλλά και σε Μηχανικούς της πράξης. Παρέχονται οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αφενός για την κατανόηση της Υδραυλικής των ποταμών και αφετέρου για το σχεδιασμό τεχνικών έργων σε ποταμούς. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εφαρμογή της Υδραυλικής ανοικτών αγωγών στα τεχνικά έργα των ποταμών. Έτσι, ο φοιτητής Μηχανικός βοηθάται να κατανοήσει, μέσω του βιβλίου, πώς αξιοποιούνται στην πράξη οι αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις βασικών μαθημάτων Υδραυλικής αλλά και Υδρολογίας, ενώ ο Μηχανικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επιλογή της καταλληλότερης κατασκευαστικής λύσης για ένα συγκεκριμένο τεχνικό έργο σε συγκεκριμένο ποταμό ή γενικότερα υδατόρρευμα. Φυσικά, το βιβλίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία που απαιτείται στη μελέτη ενός ποτάμιου τεχνικού έργου, συμβάλλει όμως στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στους ποταμούς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΒΛΑΣΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΤΑΜΟΙ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ-ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5433
  • isbn: 978-960-603-466-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00