Γράφτηκε από 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το βιβλίο αποσκοπεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές της κρυπτογραφίας, με έμφαση στην αλγοριθμική και υπολογιστική διάστασή τους. Τα περιεχόμενα συνοπτικά:
- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες αλγορίθμων και πολυπλοκότητας: ανάλυση αλγορίθμων, αποδοτικότητα, πολυωνυμικός χρόνος, πιθανοτικοί αλγόριθμοι, κλάσεις πολυπλοκότητας.
- Στοιχεία θεωρίας αριθμών και θεωρίας ομάδων: αριθμητική modulo, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα, Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, Θεωρήματα Fermat, Euler, Lagrange, πρωταρχικές ρίζες, συνάρτηση φ του Euler, τετραγωνικά υπόλοιπα, σύμβολα Legendre και Jacobi.
- Υπολογιστική πολυπλοκότητα και αλγόριθμοι για βασικά αριθμοθεωρητικά προβλημάτων: επαναλαμβανόμενος τετραγωνισμός, Ευκλείδειος, επεκτεταμένος Ευκλείδειος, υπολογισμός συμβόλου Jacobi, ρίζες modulo n, έλεγχοι πρώτων αριθμών (Fermat, Solovay-Strassen, Miller-Rabin, αλγόριθμος AKS), παραγοντοποίηση (μέθοδος ρ, μέθοδος Dixon), διακριτός λογάριθμος (Shanks, Pohling-Hellman, index-calculus).
- Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα: πακέτου (DES, AES), ροής (stream ciphers). Τρόποι λειτουργίας.
Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: RSA, ElGamal. Ανταλλαγή κλειδιού Diffie-Hellman.
- Σχήματα ψηφιακών υπογραφών (RSA, DSS), υπογραφές ειδικού σκοπού (μιας χρήσης, τυφλές, αδιαμφισβήτητες).
- Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα (διαμοιρασμού μυστικού, ρίψης νομίσματος, ανταλλαγής κλειδιού).
- Αποδείξεις ασφάλειας βασισμένες σε γενικά παραδεκτές υποθέσεις υπολογιστικής δυσκολίας, μοντέλα ασφάλειας (KPA, CPA, CCA, IND-CPA, IND-CCA), κρυπτογραφικές αναγωγές.
- Συναρτήσεις σύνοψης (hash functions) και συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης. Ψευδοτυχαιότητα.
- Αποδείξεις μηδενικής γνώσης. Πρωτόκολλα ταυτοποίησης.
- Προηγμένα θέματα: κβαντική και μετα-κβαντική κρυπτογραφία, ελλειπτικές καμπύλες, σύνθεση πρωτοκόλλων, διγραμμικές απεικονίσεις, κρυπτογραφία με lattices.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / ΖΑΧΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ,ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5439
  • isbn: 978-960-603-276-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00