Γράφτηκε από 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να καλύψει την ύλη ενός (ή περισσοτέρων) μαθήματος εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών, δεύτερου ή τρίτου έτους σπουδών. Αποτελείται από δύο μέρη:
-Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή στα πιο σημαντικά θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως αλγόριθμους, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα, μοντέλα υπολογισμού, θεωρία γραφημάτων, παράλληλους και κατανεμημένους υπολογισμούς.
- Το δεύτερο μέρος αποτελείται από επί μέρους ενότητες που εστιάζουν σε θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως βάσεις δεδομένων, γραφική με υπολογιστές, κρυπτογραφία και ασφάλεια, υπολογιστική βιολογία, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, αναπαράσταση και χειρισμό γνώσης, διαδικτυακές τεχνολογίες.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή μαθηματική θεμελίωση των εννοιών και των τεχνικών που παρουσιάζονται.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΖΑΧΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ / ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ / ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ / ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΜΟΜΗΣΗΣ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ,ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΑΥΤΟΜΑΤΑ,ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ,ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ,ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΛΟΓΙΚΗ,ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5452
  • isbn: 978-960-603-409-1

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00