Γράφτηκε από 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο παρόν σύγγραμμα ο συγγραφέας επιδιώκει με μια νέα ανάγνωση να συμβάλλει στο πεδίο της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, εξετάζοντας ένα κρίσιμο ερώτημα για τις τρέχουσες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες: Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την τεχνολογία στην εποχή της ωρίμανσης του σύγχρονου καπιταλισμού, υπό το πρίσμα όχι μόνο των τεχνικών μέσων και υλικών, αλλά κυρίως των εκφραστικών εργαλείων και μεθόδων του «λόγου της τεχνικής» επί του δομημένου χώρου;

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τεχνολογία εκτός από συνδετικός κρίκος της αρχιτεκτονικής με την παραγωγική διαδικασία, καθίσταται φορέας αρχιτεκτονικών θέσεων και εννοιών. Προς τούτο ο συγγραφέας, μέσω μιας διεπιστημονικής ματιάς, σαρώνει τα όμορα προς την αρχιτεκτονική πεδία της ιστορίας της τέχνης και της φιλοσοφίας και διαπερνά με ένα αόρατο νήμα τις διαδοχικές εξελίξεις και μεταλλάξεις της ιστορίας της τεχνολογίας, ως εξής: επιλέγει και ταξινομεί, βάσει της ημερομηνίας γέννησής τους, δεκατρείς αρχιτέκτονες, των οποίων το έργο περιστρέφεται γύρω από την αισθητική του Μοντερνισμού και αποτελεί αναμφισβήτητα το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της σχέσης μεταξύ αρχιτεκτονικής και διαφόρων εκφάνσεων τεχνολογίας στον 20ό αιώνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛΕΙΣ,ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5754
  • isbn: 978-960-603-366-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00