Γράφτηκε από 

Μηχανική Λογισμικού Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου

Γενικά η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής μπορεί να διαχωρισθεί σε δυο φάσεις. Αυτή της εύρεσης των στρατηγικών ελέγχου και των μαθηματικών και ευρηματικών αλγορίθμων που θα υλοποιήσουν τις στρατηγικές αυτές και αυτή της σχεδίασης εξειδικευμένων δικτύων έξυπνων οργάνων και υπολογιστών και της ανάπτυξης του σχετικού λογισμικού που θα πραγματοποιεί τις παραπάνω στρατηγικές και αλγορίθμους. Η πρώτη δραστηριότητα καλύπτεται από τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας και θεωριών βελτιστοποίησης ενώ η δεύτερη από ένα κλάδο της μηχανικής και επιστήμης των υπολογιστών που επικεντρώνεται αφενός στη σχεδίαση του υλικού εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων ελέγχου και αφετέρου στην εξεύρεση μεθόδων και γλωσσών ανάπτυξης του λογισμικού των συστημάτων αυτών.

Το προτεινόμενο σύγγραμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής όσο και σε επαγγελματίες μηχανικούς και άλλους αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να μάθουν πως να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν αυτά τα εξειδικευμένα δίκτυα έξυπνων οργάνων και υπολογιστών. Οι παραπάνω φοιτητές, επαγγελματίες μηχανικοί και επιστήμονες θα μάθουν:
(α) πως να σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική του λογισμικού αυτών των εξειδικευμένων δικτύων οδηγούμενων είτε από γεγονότα (event driven) ή ακολουθώντας την πιο παραδοσιακή τεχνική του κυκλικού εκτελεστικού(cyclic executive) που προσφέρεται εμπορικά από τις εξειδικευμένες υπολογιστικές μονάδες που αποκαλούνται Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές,
(β) τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και τις σχετικές γλώσσες προγραμματισμού στρατηγικών και αλγορίθμων ελέγχου όπως αυτές έχουν τυποποιηθεί με τα πρότυπα IEC 61131-3 και IEC 61499.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΑΣΑΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5890
  • isbn: 978-960-603-238-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00