Γράφτηκε από 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χώρου είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ανάλυσης–σύνθεσης, η οποία διατρέχει τις κλίμακες του αστικού σχεδιασμού, της κτιριολογίας και της διαμόρφωσης μικροπεριβάλλοντος ειδικών απαιτήσεων. Η φύση και η ουσία της σχεδιαστικής δραστηριότητας παραμένει η ίδια σε όποια κλίμακα και αν εφαρμόζεται. Η αρχιτεκτονική δημιουργία ενός δημόσιου πολιτιστικού συγκροτήματος εκφράζει στον χώρο την τρέχουσα κοινωνική αντίληψη για τις δραστηριότητες που υποδέχεται, νοηματοδοτείται δε σε σχέση με το περιεχόμενο που στεγάζει, καθώς και με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.
Το μουσείο είναι προνομιακό πεδίο για τη διερεύνηση των συνθετικών μαθημάτων, διότι ο σχεδιασμός του προϋποθέτει την μελέτη των συστατικών στοιχείων του αστικού ιστού, την ευαισθητοποίηση ως προς τον χαρακτήρα και την ιστορία του τόπου υποδοχής, την ανάλυση του σύνθετου λειτουργικού προγράμματος, την κατανόηση της σχέσης μέρους και όλου, τη συσχέτιση δομημένου–υπαίθριου χώρου. Η ιδιομορφία του εκσυγχρονισμένου θεσμού του μουσείου αναδεικνύει πλήθος ζητημάτων όπως: τον συγκερασμό πρωτοπορίας -κατεστημένου, την προσάρτηση του πολιτισμού στο πεδίο της οικονομίας και της ψυχαγωγίας, τη στρατηγική της αστικής επέμβασης, την επισήμανση της επανασημασιοδότησης του αντικειμένου λόγω της έκθεσής του, την αμφίδρομη σχέση μεταξύ εξέλιξης των κοινωνικών θεσμών και των υλικών κελυφών που τους στεγάζουν.
Η πολυπαραμετρική προσέγγιση της αναλυτικής-συνθετικής διαδικασίας, η συστηματική παρουσίαση χαρακτηριστικών υλοποιημένων προτάσεων και ο συγκριτικός σχολιασμός διαφορετικών διατάξεων με τη συνδρομή διαδραστικών σχεδίων προτείνει μια μεθοδολογία, η οποία υποστηρίζει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δημόσιων συγκροτημάτων και επιδιώκει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για την απόκτηση νέας γνώσης, την ανάπτυξη της φαντασίας και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.
Η σπονδυλωτή δομή του βιβλίου, το καθιστά χρήσιμο στα μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των μεγαλυτέρων εξαμήνων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΝΤΖΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ
  • Θέμα:

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΟΥΣΕΙΟ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5905
  • isbn: 978-960-603-315-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00