Γράφτηκε από 

Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία

Κύριος στόχος του προτεινόμενου συγγράμματος με τίτλο "Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία" είναι η μελέτη των ιδιοτήτων του ανώτερου τμήματος του φλοιού της γης, η τεχνική συμπεριφορά τους, η διάβρωση και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από ρυπαντικούς παράγοντες συγκεκριμένων κατηγοριών.
Η μελέτη και η ανάλυση των γεωλογικών διαδικασιών που συντελούν στην διαμόρφωση του αναγλύφου της επιφάνειας της γης αλλά και της υπεδάφιας δομής συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο σύγγραμα στοχεύει στην εισαγωγή του αναγνώστη-εκπαιδευόμενου στις βασικές έννοιες της γεωλογίας του περιβάλλοντος και στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων/μελετών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Επιπρόσθετα αναλύονται μέθοδοι προσομοίωσης της διασποράς ρύπων σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο καθώς και μέθοδοι εντοπισμού και παρακολούθησης της. Τέλος προσεγγίζονται θέματα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και θαλάσσιων χώρων.
Ο αναγνώστης-εκπαιδευόμενος με το πέρας της μελέτης θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Περιβαλλοντική Γεωλογίας και Γεωτεχνολογίας
• Μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις για την εργασία στην ύπαιθρο
• Έχει αναπτύξει την ικανότητα του προσανατολισμού
• Κατανοεί τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες
• Αναγνωρίζει γεωλογικούς σχηματισμούς
• Κατανοεί, περιγράφει και κατηγοριοποιεί το ανάγλυφο περιοχών και να εκτιμά τους πιθανούς κινδύνους
• Εντοπίζει τεχνικά προβλήματα σε εδάφη και να προτείνει λύσεις
• Προσομοιώνει την διάδοση της ρύπανσης σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο
• Αξιολογεί και προτείνει μεθοδολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης ρύπανσης σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο
• Ανταποκριθεί σε διαχείριση κρίσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ
  • Θέμα:

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΒΡΩΣΗ,ΡΥΠΑΝΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/325
  • isbn: 978-960-603-036-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00