Γράφτηκε από 

ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Το βιβλιο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα στον χώρο της Δειγματοληψίας. Αποτελεί ένα εισαγωγικό βιβλίο που αναπτύσσει τη Θεωρία Δειγματοληψίας. Ειδικότερα, αναπτύσσει τις Τεχνικές Δειγματοληψίας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας με στόχο τη συλλογή ενός στατιστικού δείγματος. Αρχικά μελετώνται μία προς μία όλες οι γνωστές από την Θεωρία Δειγματοληψίας τεχνικες όπως η απλή τυχαία, η στρωματοποιημένη, η συστηματική, η κατά ομάδες δειγματοληψία και η δειγματοληψία σε πολλα στάδια. Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης είναι ο τρόπος υλοποίησης της καθε τεχνικής δειγματοληψίας και η στατιστική συμπερασματολογία, δηλ. η εξαγωγή και επέκταση στον πληθυσμό αποτελεσμάτων που βασίζονται στο υποσύνολο των μετρήσεων του δείγματος. Η στατιστική συμπερασματολογία συμπεριλαμβάνει την εύρεση εκτιμητών για τις σημαντικότερες παραμέτρους του πληθυσμού, τον υπολογισμό tτων στατιστικών σφαλμάτων και την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. Την μία προς μία μελέτη των βασικότερων τεχνικών δειγματοληψίας ακολουθεί η σύγκριση μεταξύ τους κυρίως ως την ακρίβεια των αποτελεσματων. Ο συνδυασμός επίσης περισσότερων του ενός δειγματοληπτικών σχημάτων μελετάται στα πλαίσια της δειγματοληψίας σε πολλά στάδια. Τέλος μελετώνται θέματα ή προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας δειγματοληπτικής έρευνας κι επηρρεάζουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της, όπως ο καθορισμός του απαιτούμενου μεγέθους δείγματος και τα σφάλματα λόγω μη-απόκρυψης.

Για την κάθε μέθοδο δειγματοληψίας που μελετάται ανά κεφάλαιο συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες για την υλοποίησή τους με το στατιστικό πακέτο R. Παρέχονται επίσης οι εντολές σε γλώσσα R για την επιλογή του δείγματος και την ανάλυση των δεδομένων. Για την καλύτερη κατανόηση θα παρέχονται παραδείγματα με αριθμητικά δεδομένα. Τα δεδομενα καθώς και οι οδηγίες για τα προγράμματα θα προστεθούν είτε σ' ενα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου είτε σ'εναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο, author's web site.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ
  • Θέμα:

    ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ,ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1296
  • isbn: 978-960-603-275-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00