Γράφτηκε από 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Η διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.α.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο και κρισιµότερο πρόβληµα της ανθρωπότητας, γιατί απ' αυτήν εξαρτάται η επιβίωση και η ανάπτυξή της. Κάθε ανάπτυξη και άνοδος του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας συνοδεύεται με ανάλογη αύξηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Αντίθετα, το ουσιαστικό κίνητρο πολλών πολέμων είναι η κυριαρχία σε ενεργειακούς πόρους. Αρκεί να σημειωθεί ότι η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας τo 2010 ήταν πάνω από 11 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, σχεδόν διπλάσια από αυτήν πριν από 30 χρόνια.
Ολοι αυτοί οι ενεργειακοί πόροι (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες) αποτελούνται από οργανικές ενώσεις. Επιπλέον, οι διεργασίες οι οποίες συμβαίνουν για παράδειγμα σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου είναι βιομηχανική οργανική χημεία.
Στα πλαίσια αυτά προτείνεται αυτό το βιβλίο, όπου στο ευρύτερο θέμα της βιομηχανικής οργανικής χημείας διαπραγματεύεται και όλες τις διεργασίες αξιοποίησης των ορυκτών ενεργειακών πόρων. Στη συνέχεια βεβαια πραγματεύεται και άλλα θέματα όπως τα λίπη και έλαια, υδατάνθρακες και διάφορες χημικές διεργασίες.
Το βιβλίο αυτό πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες προπτυχιακών μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Φυσικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και Τεχνολόγους διαφόρων ειδικοτήτων, που ασχολούνται με τα ενδιαφέροντα θέματα των συμβατικών ενεργειακών πόρων. Δεδομένο ότι το πεδίο είναι πολύ ευρύ, δεν επιχειρείται μια λεπτομερής παράθεση δεδομένων αλλά μια εισαγωγική μάλλον ενημέρωση σε όλο το φάσμα των καυσίμων και της βιομηχανικής οργανικής χημείας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΧΙΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Θέμα:

    ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΧΗΜΕΙΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ,ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1370
  • isbn: 978-960-603-204-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00