Γράφτηκε από 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της Οργανικής Χημείας ή περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν σε Μηχανισμούς Οργανικών Αντιδράσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες εξοικειωμένους με τις βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας. Με τη βοήθεια αυτού του συγγράματος οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους βασικότερους μηχανισμούς που διέπουν τις οργανικές αντιδράσεις, δηλαδή:

- Αντιδράσεις υποκατάστασης και απόσπασης σε αλειφατικά συστήματα
- Αντιδράσεις προσθήκης σε διπλούς δεσμούς (C=C και C=O)
- Αντιδράσεις ενολών και ενολικών ανιόντων
- Αντιδράσεις υποκατάστασης σε αρωματικά συστήματα
- Αντιδράσεις που χωρούν μέσω ομολυτικών μηχανισμών (αντιδράσεις ριζών)
- Περικυκλικές αντιδράσεις (κυκλοπροσθήκες, ηλεκτροκυκλικές και μεταθέσεις)
- Αντιδράσεις οξείωσης και αναγωγής
- Αντιδράσεις σύζευξης
- Αντιδράσεις ολεφινικής μετάθεσης

Επιδιωκόμενοι στόχοι για τον αναγνώστη είναι:

- Ο εμπλουτισμός των γνώσεών του και η εκμάθηση των κυριότερων οργανικών αντιδράσεων από μηχανιστική σκοπιά
- Η ικανότητα αναγνώρισης των μηχανιστικών χαρακτηριστικών μιας δοθείσας οργανικής αντίδρασης
- Η ικανότητα πρόβλεψης της έκβασης μιας οργανικής αντίδρασης

Για την ευκολότερη αφομοίωση του υλικού του συγγράματος αυτό είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις (αυτοαξιολόγησης και γενικές) καθώς και διαδραστικά στοιχεία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΜΠΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • Θέμα:

    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ / ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΣΠΑΣΗ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ,ΠΕΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ,ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ,ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ,ΑΝΑΓΩΓΕΣ,ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ,ΟΛΕΦΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1431
  • isbn: 978-960-603-049-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00