Γράφτηκε από 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης.
1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια.
1.2 Καταστάσεις της Ύλης. Μεταξύ αυτών: στερεά, υγρά, αέρια, πλάσμα, BEC.
1.3 Μετατροπές Καταστάσεων (ή «Φάσεων») της Ύλης. Διαγράμματα Φάσεως.
1.4 Συμπύκνωμα Bose - Einstein.
1.5 Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα.
1.6 Κατάταξη υγρών και αερίων σε ιδανικά και πραγματικά.
1.7 Ατομική Δομή.
1.8 Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες.
1.9 Δεσμοί μεταξύ ατόμων. Υβριδισμός.
1.10 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου


Κεφάλαιο 2. Στερεά.
2.1 Βασικές έννοιες κρυσταλλικών πλεγμάτων και κρυστάλλων.
2.2 Συμμετρία πλεγμάτων και μορίων.
2.3 Κατάταξη ομάδων σημείου.
2.4 Κρύσταλλοι. Κρυσταλλικά Πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις.
2.5 Αντίστροφο πλέγμα.
2.6 Πλεγματικές ευθείες, πλεγματικά επίπεδα, δείκτες Miller.
2.7 Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα.
2.8 Στερεά.
2.9 Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια.
2.10 Αναφορές 2ου κεφαλαίου.


Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση.
3.1 Περί υλικών.
3.2 Χρονολογική επισκόπηση: Παλαιολιθική Εποχή, Νεολιθική Εποχή, Εποχή του Χαλκού, Εποχή του Σιδήρου.
3.3 Παραδείγματα συνθέτων υλικών (κραμάτων) γνωστών από την αρχαιότητα αλλά και συγχρόνων. Προσμίξεις και Θερμική Επεξεργασία.
3.4 Παρασκευή (ή επεξεργασία ή σύνθεση). Δομή. Ιδιότητα. Απόδοση.
3.5 Παραδείγματα σχέσεως δομής και ιδιοτήτων.
3.6 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου.


Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά.
4.1 Μέγεθος ατόμων και μορίων.
4.2 Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial.
4.3 Καταστατική Εξίσωση van der Waals.
4.4 Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial.
4.5 Ισόθερμη συμπιεστότητα. Συντελεστής κυβικής διαστολής.
4.6 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Ισόθερμες ιδανικού αερίου.
4.7 Θεωρητικές ισόθερμες πραγματικού αερίου.
4.8 Πειραματικές ισόθερμες. Μετατροπές φάσεως αερίου - υγρού. Λανθάνουσα θερμότητα.
4.9 Δυναμική Ενέργεια Lennard - Jones.
4.10 Αναφορές 4ου κεφαλαίου.


Ασκήσεις.

Παραρτήματα.

Βιβλιογραφία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ / ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΔΟΜΙΚΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ,ΣΤΕΡΕΑ,ΥΓΡΑ,ΑΕΡΙΑ,ΠΛΑΣΜΑ,ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ,ΟΙΟΝΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ,ΑΜΟΡΦΑ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ,ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ,ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ,ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ,ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ,ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ,ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΜΠΟΖ-ΑΙΝΣΤΑΙΝ,ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ,ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ,ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2117
  • isbn: 978-960-603-289-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00