Γράφτηκε από 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα σε επίπεδο προπτυχιακής διατριβής, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.
Το περιεχόμενο πραγματεύεται τις δημοφιλέστερες μεθόδους εφαρμογής πολυμεταβλητών τεχνικών οι οποίες διανθίζονται με πληθώρα παραδειγμάτων απότοκα της μακρόχρονης εμπειρίας του συγγραφέα με παρόμοια έρευνα δημοσιευμένη σε περιοδικά διεθνούς κύρους.
Τα παραδείγματα αφορούν μελέτες περιπτώσεων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων: Επιστήμη Τροφίμων, Οικολογία Υδρόβιου Περιβάλλοντος, Κοινωνικές Επιστήμες και Εκπαίδευση, Ιατρική Επιστήμη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΠΟΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ,ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ,ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΔΕΝΔΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2126
  • isbn: 978-960-603-140-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00