Γράφτηκε από 

Μια Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα

Το βιβλίο καλύπτει τη κλασσική ύλη ενός μαθήματος γραμμικής άλγεβρας. Ξεκινά συζητώντας την επίλυση γραμμικών συστημάτων και εισάγει τη χρήση πινάκων ως αποτελεσματικό εργαλείο.
Συνέχεια έχει η έννοια του διανυσματικού χώρου. Δίνονται πολλά παραδείγματα από το διδιάστατο και τον τριδιάστατο πραγματικό χώρο ενώ οι αφηρημένοι διανυσματικοί χώροι μελετούνται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.
Ακολουθεί η έννοια της διαστασης, των γραμμικών συναρτήσεων ανάμεσα στους διανυσματικούς χώρους, οι ιδιοτιμές, τα ιδιοδιανύσματ και τα σχετικά θεωρήματα. Συζητούνται επίσης
τα εσωτερικά γινόμενα και το φασματικό θεωρήμα και το αντιστροφό του για τη ορθογωνοποίηση των πινάκων. Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στο τέλος για γενικευμένους διανυσματικούς χώρους. Τα ιστορικά στοιχεία δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να έχει μία ιδέα για την χρονική εξέλιξη της κάθε θεματικής ενότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές. Οι αποδείξεις έχουν έντονη γεωμετρική χροιά.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΗ / ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΑ,ΠΙΝΑΚΕΣ,ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ,ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ,ΦΑΣΜΑΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ,ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ,ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2329
  • isbn: 978-960-603-273-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00