Γράφτηκε από 

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Παρουσίαση των φυσικών θεωριών που περιγράφουν και εξηγούν το Σύμπαν των υψηλών ενεργειών, όπως αυτό προκύπτει από σύγχρονες αστροφυσικές παρατηρήσεις. Σύντομη παρουσίαση της κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλών ενεργειών και των αστροφυσικών αντικειμένων ακτίνων Χ και γ. Ανάλυση των θεωριών εκπομπής σε αυτές τις ενέργειες, όπως ο αντίστροφος σκεδασμός Compton και η ακτινοβολία σύγχροτρον. Μελέτη της επιτάχυνσης σωματιδίων που οδηγεί στην δημιουργία της ακτινοβολίας υψηλών ενεργειών. Περιγραφή μαγνητισμένων σχετικιστικών αστροφυσικών εκροών. Θεωρία δημιουργίας και διάδοσης πιδάκων πλάσματος. Αστροφυσικοί δίσκοι προσαύξησης. Εφαρμογές όλων των ανωτέρω σε αστροφυσικά αντικείμενα όπως pulsars, quasars, grbs.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ,ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Χ ΚΑΙ Γ,ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ,ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3100
  • isbn: 978-960-603-142-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00