Γράφτηκε από 

Η ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Γεωλογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, από τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο σύγγραμμα. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές και ερευνητές βιολόγους, φοιτητές πανεπιστημίων αλλοδαπής, γεωλόγους και μη ειδικούς επιστήμονες.
H πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται στο ότι παράλληλα με τη θεωρητική ανάλυση του θέματος, παρέχει βήμα-βήμα τη διαδικασία μικροπαλαιοντολογικής έρευνας από τη συλλογή των δειγμάτων, την εργαστηριακή επεξεργασία τους και τη διαδικασία προσδιορισμού των μικροαπολιθωμάτων. Χωρίς λεπτομερείς συστηματικές περιγραφές, παρατίθενται άφθονες πρωτότυπες εικόνες και φωτογραφίες μικροσκοπίου (προερχόμενες από τις πρόσωπικές έρευνες των συγγραφέων), για την μύηση των αναγνωστών στον τρόπο μελέτης των μικροαπολιθωμάτων κατά τρόπο ευχάριστο, επιστημονικό και ελκυστικό.
Καταρχήν εισάγει τους αναγνώστες στο αντικείμενο της επιστήμης της Μικροπαλαιοντολογίας, της μελέτης του θαυμαστού μικρόκοσμου της πέτρας, με την αξιοζήλευτη για την προσαρμοστικότητα στα περιβάλλοντα διαβίωσής του αρχιτεκτονική των κελυφών τους και τις πληροφορίες που παρέχουν για την εξέλιξη του γήινου περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη.
Μετά από ένα σύντομο ιστορικό της εξέλιξης της Μικροπαλαιοντολογίας ως επιστήμης και των σημερινών ερευνητικών στόχων, εξετάζονται οι κυριότερες ομάδες μικροαπολιθωμάτων. Η επιλογή έγινε με κριτήρια το βαθμό χρησιμότητας τους στη σύγχρονη έρευνα.
Σε κάθε ομάδα εξετάζεται ο σύγχρονος οργανισμός (περιγραφή, περιβάλλον ζωής και τρόποι διατροφής και διαβίωσης, αναπαραγωγή) και ο απολιθωμένος οργανισμός (κριτήρια και μεθοδολογία προσδιορισμού και συστηματικής ταξινόμησης).
Τέλος παρατίθενται οι εφαρμογές της Μικροπαλαιοντολογίας στην έρευνα και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και παρέχεται πλούσια βιβλιογραφία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΕΚΚΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ / ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ / ΝΤΡΙΝΙΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ / ΤΣΟΥΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ / DI STEFANO, AGATA / BALDASSINI, NICCOLO
  • Θέμα:

    ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ,ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ,ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ,ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ,ΚΩΝΟΔΟΝΤΑ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ,ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3435
  • isbn: 978-960-603-434-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00