Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην μαθηματική χρηματοοικονομία. Το βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η θεωρία τιμολόγησης και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το αντικείμενο αναπτύσσεται αρχικά σε μοντέλα μιας περιόδου, έπειτα σε διακριτά μοντέλα πολλών περιόδων (διωνυμικό υπόδειγμα), ενώ το μοντέλο Black & Scholes λαμβάνεται στο όριο όταν το πλήθος των περιόδων Ν πάει στο άπειρο και η διάρκεια των περιόδων είναι Τ/Ν.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
  • Θέμα:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΠΑΡΑΓΩΓΑ,ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ,ΔΥΩΝΥΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3481
  • isbn: 978-960-603-268-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00