Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η Θεωρία Ομάδων για αναγνώστες που δεν έχουν κάποια σχετική γνώση και απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Μαθηματικών , Φυσικής, αλλά και όσους ενδιαδέρονται για το αντικείμενο. Δίνεται η βασική θεωρία των Ομάδων και των ομομορφισμών τους. Αποδεικνύονται τα Θεωρήματα Ισομορφίας Ομάδων. Αναπτύσσεται η θεωρία δράσης ομάδας σε σύνολο και δίνονται πολλές εφαρμογές αυτής της θεωρίας στη Συνδυαστική. Αναπτύσσεται η θεωρία υποομάδων πεπερασμένων ομάδων με τη χρήση της δράσης ομάδων σε σύνολα. Μελετώνται οι αβελιανές ομάδες και αποδεικνύεται η ταξινόμηση των πεπερασμένα παραγόμενων αβελιανών ομάδων. Ακολουθεί η μελέτη των επιλύσιμων ομάδων και μελετώνται ευρύτερα οι κανονικές σειρές ομάδων. Τα θέματα αυτά εφαρμόζονται στις απλές ομάδες, στις ομάδες μεταθέσεων και σε ομάδες τάξης pq, όπου p,q είναι πρώτοι φυσικοί αριθμοί, καθώς και σε ομάδες μικρής τάξης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ / ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ / ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ) / ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΕΙΡΩΝ Η ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ Η ΑΠΕΙΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / ΑΒΕΛΙΑΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΙΣΟΜΟΡΦΙΑΣ,ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΑΒΕΛΙΑΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ,ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ,ΣΕΙΡΕΣ ΟΜΑΔΩΝ,ΕΠΙΛΥΣΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ,ΑΠΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ,ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3859
  • isbn: 978-960-603-334-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00