Γράφτηκε από 

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων οι οποίοι διδάσκονται ένα βασικό μάθημα Άλγεβρας. Η θεματική του βιβλίου αφορά κυρίως φοιτητές τμημάτων Μαθηματικών (αλλά και παρεμφερών τμημάτων) Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο βιβλίο δεν προαπαιτούνται παρά μόνο στοιχειώδεις γνώσεις από άλλα μαθήματα οι οποίες αναλύονται συνοπτικά, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το βιβλίο μπορεί επίσης να αποτελέσει βοήθημα για την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της Βασικής Άλγεβρας και από μη εξειδικευμένους αναγνώστες.

Το κύριο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη μελέτη δύο εκ των βασικότερων δομών της σύγχρονης Άλγεβρας, της δομής ομάδας και της δομής δακτυλίου, καθώς και των εφαρμογών τους. Στο βιβλίο αναπτύσσεται η στοιχειώδης θεωρία ομάδων και δακτυλίων, αναλύονται διάφορες εφαρμογές τους σε παρεμφερείς κλάδους, δίνεται πληθώρα παραδειγμάτων, και αναδεικύονται σχέσεις με άλλες επιστήμες. Επίσης προσεγγίζονται περισσότερο σύνθετα θέματα και ο αναγνώστης μπορεί να εισαχθεί ομαλά σε περισσότερο προχωρημένα θέματα σύγχρονης Άλγεβρας ή σε άλλα παρεμφερή μαθήματα, όπως για παράδειγμα στην Θεωρία Galois η οποία αποτελεί φυσική συνέχεια της θεματικής του βιβλίου.

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διδάσκοντες, φοιτητές, επαγγελματίες της περιοχής (καθηγητές), και γενικά από ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της βασικής άλγεβρας και ειδικότερα της θεωρίας ομάδων και της θεωρίας δακτυλίων.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη και σε 18 Κεφάλαια. Το πρώτο μέρος, το οποίο είναι αφιερώμενο στην θεωρία ομάδων, αποτελείται από 10 Κεφάλαια, και το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι αφιερώμενο στην θεωρία δακτυλίων, αποτελείται από 8 Κεφάλαια. Κάθε Κεφάλαιο συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων και προτεινόμενων ασκήσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / (ΑΝΤΙ)ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΑΝΤΙ)ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ / ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ / ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ) / ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΕΙΡΩΝ Η ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / ΑΒΕΛΙΑΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΟΜΑΔΕΣ,ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ,ΣΩΜΑΤΑ,ΙΔΕΩΔΗ,ΟΜΟΜΟΡΦΙΣΜΟΙ,ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ,ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ,ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ,ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ,ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4847
  • isbn: 978-960-603-262-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00