Γράφτηκε από 

ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Στόχος της πρότασης είναι να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών στην ενότητα των λογικών Κυκλωμάτων.
Μελετώνται τα αριθμητικά συστήματα, οι μετατροπές μεταξύ των διαφόρων αριθμητικών συστημάτων, καθώς και την παρουσίασή τους σε μορφή κατάλληλη για χρήση από τα συστήματα των υπολογιστών. Στη συνέχεια δίδονται εφαρμογές τόσο σε κλασικές περιπτώσεις αριθμητικών συστημάτων όσο και με παράσταση κινητής υποδιαστολής ΙΕΕΕ-754. Αναφέρονται οι κυριότεροι κώδικες αναπαράστασης αριθμών καθώς και κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων.
Συνδυαστικά κυκλώματα με τη χρήση της άλγεβρας του Βoole, καθώς και θέματα που αφορούν στην ανάλυση και στη σύνθεση λογικών κυκλωμάτων με τη βοήθεια λογικών συναρτήσεων όπως και όλοι οι τρόποι απλοποιήσεως αυτών.
Ακολουθιακά κυκλώματα τόσο σε σύγχρονες όσο σε ασύγχρονες εφαρμογές. Δίδεται μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων και μελετώνται αυτά τόσο με τον κλασσικό τρόπο όσο και με τα διαγράμματα καταστάσεων
Επίσης δίδονται διάφορα κυκλώματα προσαρμογής καθώς και κυκλώματα για μετατροπές από αναλογικά σε ψηφιακά και αντιστρόφως.
Αναφερόμαστε στο πλέον σύγχρονο τρόπο μελέτης και σχεδίασης λογικών συστημάτων, μέσω προγραμματιζόμενων λογικών διατάξεων, ο τρόπος μελέτης και σχεδιασμού κάθε λογικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας τεχνικές PLA, PROM, PAL.
γίνεται αναφορά στο τρόπο εξέλιξης των λογικών κυκλωμάτων και το γοργό ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας στον τομέα των μίκρο και νάνο κατασκευών. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις μνήμες και στη λειτουργία της Αριθμητικής και λογικής μονάδας (ALU).
Κλασσικές εφαρμογές της καθημερινότητας με χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων καθώς και μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση συμπεριλαμβάνονται. Τέλος έχει γίνει συμπλήρωση της ύλης με τις νέες χρήσεις στα ψηφιακά των CNTFET και των memristors.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΙΕΕΕ-754,ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΠΟΥΛ,ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΡΝΩ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ,ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ,ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ,ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ,ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΥΙΝ ΜΑΚ ΚΛΑΣΚΙ,ΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ,ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5499
  • isbn: 978-960-603-228-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00