Γράφτηκε από 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η έννοια του πληθυσμού,του δείγματος και της παραμέτρου. Γενικά περί εκτίμησης μέτρων. Κριτήρια επιλογής εκτιμητών, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, αμερόληπτοι εκτιμητές.Ανισότητα Cramér-Rao και στατιστική πληροφορία κατά Fisher. Επάρκεια, πληρότητα, ΑΟΕΔ εκτιμητές. Εκτίμηση σε εκθετικές οικογένειες κατανομών. Θεώρημα Basu, ανεξαρτησία δειγματικού μέσου και δειγματικήςδιασποράς σε κανονικούς πληθυσμούς. Δειγματικές κατανομές. Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας και μέθοδος ροπών. Στοιχεία στατιστικής θεωρίας αποφάσεων, συνάρτηση ζημίας και συνάρτηση κινδύνου. Εκτιμητές Bayes και minimax. Διαστήματα εμπιστοσύνης, ποσότητα οδηγός. Ασυμπτωτικά διαστήματα εμπιστοσύνης. Εφαρμογές σε κανονικούς και διωνυμικούς πληθυσμούς. Η έννοια της στατιστικής υπόθεσης και του ελέγχου στατιστικών υποθέσεων. Σφάλμα τύπου Ι, σφάλμα τύπου ΙΙ, ισχύς ελέγχου. Σχέση ελέγχων και διαστημάτων εμπιστοσύνης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ / ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ
  • Θέμα:

    ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ,ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ,ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5687
  • isbn: 978-960-603-435-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00