Γράφτηκε από 

Η φυσική της ζωής

«Η Φυσική της Ζωής» αποτελεί μια ανασκόπηση της βασικής θεωρίας της Φυσικής με έμφαση στις αρχές της σύγχρονης φυσικής και τις εφαρμογές τους για την περιγραφή των ιδιοτήτων του μικρόκοσμου και της μακροσκοπικής ύλης στις ιατροβιολογικές επιστήμες. Η βασική θεωρία συμπληρώνεται με την παρουσίαση επιμέρους καινοτόμων μεθόδων μελέτης της έμβιας ύλης.

Μαθησιακοί στόχοι:
- Να δώσει μια συνοπτική και περιεκτική εισαγωγή και ανασκόπηση για τις γενικές και θεμελιώδεις έννοιες φυσικής, απαραίτητες για την κατανόηση των φαινομένων και μηχανισμών που εμπλέκονται στη Χημεία, τη Βιοχημεία, τη Μοριακή Βιολογία και την Ιατρική.
- Να περιγράψει τις φυσικές αρχές των φυσικών φαινομένων στα οποία βασίζονται τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της έμβιας ύλης.
- Να κάνει μια εισαγωγική αναφορά σε φιλοσοφικά θέματα που αγγίζουν τη φυσική και τη ζωή (φαινόμενα αυτό-οργάνωσης, πολυπλοκότητα, θερμοδυναμική της εξέλιξης, κ.α.)
- Να δείξει την επιστημονική μέθοδο και να εισάγει σε έννοιες και ορθές πρακτικές διαχείρισης επιστημονικής γνώσης.

Το βιβλίο αποτελείται από 20 διαφορετικά κεφάλαια που οργανώνονται σε 6 ενότητες:
Ενότητα 1: Εισαγωγή: Κεφ. 1
Ενότητα 2: Θεμελιώδης Οργάνωση της Φύσης: κεφ. 2, 3,
Ενότητα 3: Οργάνωση της Ύλης: Κεφ. 4, 5, 6, 7
Ενότητα 4: Το φως και η Ύλη: Κεφ. 8, 9, 10, 11
Ενότητα 5: Μελέτη της Έμβιας Ύλης: Κεφ. 12, 13, 14, 15
Ενότητα 6: Συμπληρωματικές Γνώσεις: Κεφ. 16, 18, 19, 20

Κάθε κεφάλαιο περιέχει βιβλιογραφικές πηγές και συνιστώμενα συγγράμματα για επιπλέον διάβασμα.

Πέρα από τη λογική σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα κεφάλαια, το βιβλίο δομείται με τη μορφή υπερκειμένου, με δείκτες/υπερσύνδεσμους ανάμεσα σε σχετικές έννοιες που παρουσιάζονται σε διαφορετικά κεφάλαια. Με αυτό τον τρόπο δημιοργούνται εναλλακτικά μαθησιακά μονοπάτια βασισμένα στις προσωπικές ανάγκες του κάθε αναγνώστη.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς (ειδικά η ενότητα 5 & 6) φοιτητές επιστημών ζωής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΑΛΔΟΥΔΗ, ΕΛΕΝΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα:

    ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ / ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΦΥΣΙΚΗ,ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ,ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ,ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/6132
  • isbn: 978-960-603-509-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00