Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγικό σύγγραμα στην Παιδιιατρική Καρδιολογία, από την εμβρυική ζωή ως την εφηβεία.
Διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών της παιδικής ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση την απόκτηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων (επάρκεια στην καρδιακή ακρόαση, στην αξιολόγηση του παιδικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σωστή αναγνώριση και παραπομπή παιδιών με υποψία καρδιοπάθειας) των μελλοντικών ιατρών που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και σωστό χειρισμό των καρδιοπαθών παιδιών, αλλά και στην έγκαιρη προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική.
Στόχος η παροχή βασικών εισαγωγικών γνώσεων Παιδιατρικής Καρδιολογίας τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ειδικό γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών, όσο και απαραίτητο ως συμπλήρωμα στο προπτυχιακό μάθημα Παιδιατρικής αλλά και Καρδιολογίας. Παράλληλα το περιεχόμενό του είναι συμπληρωματικό ως πηγή πληροφόρησης στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής και Γενετικής (προγεννητική καρδιολογία, συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης), αλλά και Αθλητιατρικής και Φυσικής Αγωγής (οδηγίες καρδιολογικού ελέγχου παιδιών που αθλούνται). Ως ηλεκτρονικό σύγγραμμα ελεύθερης πρόσβασης έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα αντίστοιχα σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας (παιδίατροι, καρδιολόγοι, μαιευτήρες, γενετιστές κτλ) αλλά και εκπαιδευτικών (πχ καθηγητές φυσικής αγωγής)
Μορφή-περιεχόμενο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα κάνει την ευρύτερη δυνατή χρήση των πλεονεκτημάτων ενός e-book, δηλαδή εκτενή χρήση συνοδών αρχείων πολυμέσων (αρχείων βίντεο υπερηχοκαρδιογραφημάτων, αρχείων ήχου ψηφιακών ηχογραφήσεων), παραπομπών σε έγκυρες πηγές πρόσθετης βιβλιογραφίας, αλλά και παρουσιάσεων (power point presentation) από τα μαθήματα του κυρίως συγγραφέα και των συν-συγραφέων. Καθώς ο κύριος συγγραφέας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση ενώ οι συν-συγγραφείς αποτελούν το σύνολο των ακαδημαικών διδασκάλων του γνωστικού αντικειμένου στη χώρα μας, φιλοδοξούμε στην συγγραφή ενός υποδειγματικού e book.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΒΛΑΧΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΓΜΠΕΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
  • Θέμα:

    ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ,ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ,ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ,ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,ΔΙΑΓΝΩΣΗ,ΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΠΡΟΓΝΩΣΗ,ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ,ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ,ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/304
  • isbn: 978-960-603-055-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00