Γράφτηκε από 

Κινητική Μάθηση και Ανάπτυξη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και επαγγελματίες της κίνησης (αποκατάστασης) που διδάσκονται θέματα που αφορούν τη μάθηση κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων καθώς και θέματα κινητικής ανάπτυξης.
Οι αναγνώστες θα μπορούν να κατανοήσουν τον ρόλο της μάθησης και της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων στην βελτίωση της κινητικής και αθλητικής απόδοσης καθώς και της εκ νέου μάθησης κινητικών δεξιοτήτων μετά από τραυματισμό σε όλο το φάσμα των ικανοτήτων και των ηλικιών. Γίνεται ανάλυση των εφαρμογών των θεωρητικών μοντέλων που αφορούν την κινητική μάθηση και την κινητική ανάπτυξη σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα σε μαθητές, αθλητές ή ατόμων με κινητικά προβλήματα. Γίνεται αναφορά των εφαρμογών της ανατροφοδότησης στο εκπαιδευτικό έργο έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις παραμέτρους σωστής εφαρμογής της. Οι βασικές αρχές της κινητικής ανάπτυξης, οι διαφορές και οι ομοιότητες καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης παρουσιάζονται με σκοπό τη εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων εξάσκησης στις διαφορετικές ηλικίες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΖΕΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΛΟΛΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  • Θέμα:

    ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ,ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/329
  • isbn: 978-960-603-041-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00