Γράφτηκε από 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το βιβλίο θα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της Εξελικτικής Βιολογίας στα πλαίσια της διδασκαλίας της σε προπτυχιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών στα Ελληνικά πανεπιστήμια περιλαμβάνουν ελάχιστα μαθήματα συναφή με την Εξέλιξη (τις περισσότερες φορές ένα μόνο μάθημα), το βιβλίο θα προσπαθήσει να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος του ευρύτατου αντικειμένου της Εξέλιξης.
Αρχικά θα παραθέτει τις ενστάσεις που υπάρχουν για τη θεωρία της Εξέλιξης και τα τεκμήρια που την υποστηρίζουν. Θα αποδεικνύει την Εξέλιξη ως επιστημονική θεωρία και ενοποιητική θεωρία της Βιολογίας. Στη συνέχεια θα επεκτείνεται σε βασικές αρχές Γενετικής Πληθυσμών με την ανάλυση της ισορροπίας Hardy-Weinberg και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο κάθε μια από τις εξελικτικές δυνάμεις (φυσική επιλογή, τυχαία γενετική παρέκκλιση, μετάλλαξη, μετανάστευση) οδηγούν στην εξέλιξη των πληθυσμών. Θα αναλυθούν ειδικές περιπτώσεις φυσικής επιλογής όπως επιλογή ενάντια στο υποτελές ή ενάντια στο κυρίαρχο αλληλόμορφο, υπερκυριαρχία, συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Θα περιγραφεί συνοπτικά πώς οι διαφορετικές εξελικτικές δυνάμεις δρουν σε συνδυασμό στους πληθυσμούς π.χ. η επιλογή με την μετάλλαξη. Θα περιγραφεί ο ρόλος της ομομιξίας στην Εξέλιξη και η δυναμική της υποδιαίρεσης πληθυσμών. Θα αναπτυχθεί η ανισορροπία σύνδεσης και ο ρόλος του ανασυνδυασμού στην Εξέλιξη. Ένα χωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει η γενετική των ποσοτικών χαρακτήρων μαζί με την ανθρωπογενή επιλογή.
Σε επόμενη ενότητα θα αναλυθούν οι αρχές της κοινωνιοβιολογίας μέσα από τις αλτρουιστικές και τις συγκρουσιακές συμπεριφορές σε οργανισμικό και σε γενετικό επίπεδο. Ένα κεφάλαιο θα αποτελέσει η φυλοεπιλογή και η εξέλιξη του φύλου καθώς και οι αρχές της ειδογένεσης.
Το βιβλίο θα τελειώνει με σύντομη αναφορά στη Μοριακή Εξέλιξη, δηλαδή τη φυλογένεση και την αλληλεπίδραση της επιλογής με την τυχαία γενετική παρέκκλιση σε μοριακό επίπεδο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΞΕΛΙΞΗ,ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ,ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1646
  • isbn: 978-960-603-138-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00