Γράφτηκε από 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα αφορούντα την οδοντική προσθετική.
Το βιβλίο αναφέρεται στην συνδυασμένη προσθετική, δηλαδή στην παρουσίαση των θεωρητικών βάσεων και κυρίως των εργαστηριακών τεχνικών κατασκευής των ακινήτων και κινητών οδοντικών προσθέσεων που συνδέονται με τη βοήθεια είτε συνδέσμων ακριβείας, είτε τηλεσκοπικών συστημάτων. Δίδεται έμφαση στις εφαρμοσμένες μεθόδους κατασκευής αυτών των προσθέσεων και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει:
1. Τη θεωρητική βάση των συνδέσμων ακριβείς ( περιγραφή, ταξινόμηση, υλικά και εξοπλισμός απαραίτητος για την εφαρμογή τους, ενδείξεις, πλεονεκτήματα κ.λ.π.).
2. Τις εργαστηριακές τεχνικές εφαρμογής των συνδέσμων ακριβείας ( πως εργαστηριακά οι σύνδεσμοι ενσωματώνονται στις ακίνητες και κινητές προσθέσεις για την επιτυχή συνδυασμένη προσθετική εργασία).
3. Τη θεωρητική βάση των τηλεσκοπικών συστημάτων (περιγραφή των τηλεσκοπικών στεφανών, τηλεσκοπικών ή φρεζαριστών αγκίστρων, κωνικών στεφανών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα, τι είναι η πρωτογενής και δευτερογενής ναρθηκοποίηση κ.λ.π.).
4. Τις εργαστηριακές τεχνικές εφαρμογής των τηλεσκοπικών συστημάτων δηλαδή πως αυτά συνεργάζονται ενσωματώνονται στις ακίνητες και κινητές οδοντικές προσθέσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, AΝΤΩΝΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΥΝΣΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ,ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2876
  • isbn: 978-960-603-386-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00