Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στόχος του Μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου και περιλαμβάνει τα Συστήματα Επιτήρησης, Υποστήριξης και Υποκατάστασης ζωτικών λειτουργιών, τις σύγχρονες Χειρουργικές Τεχνολογίες και Τεχνικές και την Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής, Αιμοδοτικής και Μεταμοσχευτικής κάλυψης του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στις Μονάδες

Σκοποί του Μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Φυσικών Αρχών Λειτουργίας κάθε βασικής συσκευής, διάταξης ή εγκατάστασης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των ΤΕΠ/ΜΕΘ και Χειρουργείων, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων Εφαρμογής και τέλος, η αντιμετώπιση χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στον Ελεγχο Ποιότητας των εξεταζομένων μεθόδων και υλικών.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1. Η ιστορική εξέλιξη και οι συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου.

2. Συστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων.

3. Τα συστήματα ανάλυσης πνευμονικής λειτουργίας.

4. Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ.

5. Η Τεχνολογία των Αναισθησιολογικών Διατάξεων.

6. Χειρουργική Τεχνολογία και Διεγχειριτική Υποστήριξη και Υποκατάσταση Καρδιοαναπνευστικών Λειτουργιών.

7. Συστήματα Απινίδωσης, Βηματοδότες και συναφείς Εμφυτευόμενες Διατάξεις.

8. Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ-ΜΕΘ και των Χειρουργείων.

9. Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

10. Η Απεικονιστική υποστήριξη στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

11. Ηλεκτρονικά Αρχεία και υποστήριξη λήψης Ιατρικής Απόφασης στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία.

12. Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις & Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία στην Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ,ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3023
  • isbn: 978-960-603-136-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00