Γράφτηκε από 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Η εξέλιξη των βιοατρικών και βιοτεχνολογικών ερευνών δεν συνάδει πάντοτε με την παράλληλη ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα της Βιοηθικής παρά το γεγονός ότι αποτελεί κομβικό στοιχείο μελέτης και διερεύνησης αυτών. Παραμελείται ο φιλοσοφικός προβληματισμός για μια σειρά από ηθικά θέματα που άπτονται τόσο των τρόπων που αυτές λαμβάνουν χώρα όσο και των εφαρμογών που αυτές μπορεί να έχουν. Το παρόν, λοιπόν, εγχερίδιο απευθύνεται τόσο σε προτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τομέων των Επιστημών της Ζωής όσο και σε αυτούς που σπουδάζουν Φιλοσοφία και γεικότερα κοινωνικές επιστήμες. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών µε τα βασικά προβλήµατα της Βιοηθικής. Μέσω αυτού θα κληθούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη πάνω σε βασικά προβλήµατα της εφαρµοσµένης αυτής µορφής της ηθικής. Αυτά τα θέµατα αποκτούν µείζονα σηµασία λόγω των δυνατοτήτων διαµεσολάβησης τους στην βιολογική υπόσταση του ατόµου. Αρχικά γίνεται µια αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που συνιστούν τον πυρήνα της καθώς προσδιορίζονται και οι συναφείς αυτής κλάδοι. Αφού προσδιοριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της «Ηθικής» και εξεταστούν οι έννοιες που συνιστούν την «Βιοηθική», στη συνέχεια θα µελετηθούν έννοιες όπως η ευγονική, η ευθανασία, η κλωνοποίηση, η άµβλωση, η υποβοηθούµενη αναπαραγωγική κλωνοποίηση ως θεραπευτική, ενώ θα δοθούν οι κοινωνικές και οι νοµικές διαστάσεις αυτών των φαινοµένων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά πάντως ο προβληµατισµός και η εντρύφηση σχετικά µε το εύρος και την προβληµατική αυτών παρά η στείρα αντιµετώπιση τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΒΙΟΗΘΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΒΙΟΗΘΙΚΗ,ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3158
  • isbn: 978-960-603-359-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00