Γράφτηκε από 

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ

Το βιβλίο αυτό αφορά στο θέμα της οδοντικής τερηδόνας. Η οδοντική τερηδόνα είναι η κυρία νόσος των σκληρών οδοντικών ιστών και το κυριότερο αίτιο απώλειας δοντιών. Στο περιεχόμενο του βιβλίου θα περιγραφεί και θα αναλυθεί η αιτιοπαθογένεια της οδοντικής τερηδόνας. Ειδικότερα, θα αναφερθεί στο ρόλο των βιοϋμενίων, στο σχηματισμό της οδοντικής μικροβιακής πλάκας (ΟΜΠ), της οικολογία τους στοματικού περιβάλλοντος και τη σχέση τους με τη νόσο. Πρόσθετα, θα αναλυθεί ο ρόλος του ξενιστή και ειδικότερα ο ρόλος του δοντιού και του σάλιου. Θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι φυσικό-χημικές αλληλεπιδράσεις του στοματικού περιβάλλοντος με τους σκληρούς οδοντικούς ιστόυς και θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες απομεταλλικοποίηση και επαναμεταλλικοπόιηση. Θα περιγραφούν τα στάδια των ιστοπαθολογικών ζωνών της τερηδόνας της αδαμαντίνης και της οδοντίνης και θα γίνει η συσχέτιση τους με τη κλινική εικόνα των βλαβών. Επίσης, θα περιγραφούν οι μορφές και οι συνηθέστεροι τύποι κλινικής εικόνας που εμφανίζονται αυτές οι βλάβες. Θα περιγραφούν και θα αναλυθούν όλοι οι σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης της τερηδόνας που υπάρχουν σήμερα με έμφαση στη κλινική εξέταση, την ακτινογραφική και τη χρήση του φθορισμού. Θα γίνει αναφορά στους κυριότερους επιδημιολογικούς δείκτες και θα περιγραφούν οι δείκτες τερηδόνας dmfs και DMFT. Τέλος, θα αναφερθεί στο μη επεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών. Ειδικότερα, θα αναλυθεί ο ρόλος της στοματικής υγιεινής, του φθορίου, των αντιμικροβιακών παραγόντων, της χρήσης ενασβεστιωτικών παραγόντων και των συμβουλών δίαιτας στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση των αρχόμενων τερηδονικών βλαβών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΡΑΧΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ / ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ,ΣΑΛΙΟ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ,ΣΚΛΗΡΟΙ ΙΣΤΟΙ,ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ,ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ,ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4062
  • isbn: 978-960-603-115-1

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00