Γράφτηκε από 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα αθλητικού τουρισμού καθώς και σε επαγγελματίες του χώρου αυτού που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες, όσο και από προχωρημένους επιστήμονες του κλάδου. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες του χώρου του αθλητικού τουρισμού μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με :
- Τουρισμό
- Αθλητικό Τουρισμό
- Κίνητρα και Κοινωνικο-ψυχολογικές Ανάγκες
- Τουριστική Τυπολογία
- Τουριστική Εικόνα - Τουριστικό Μάρκετινγκ
- Πράσινος Τουρισμός
- Αθλητικό τουρισμό και Άτομα με Αναπηρία

Στόχος η θεωρητική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και την ήπια ανάπτυξη αθλητικών τουριστικών προορισμών, όπως, επίσης, και τη διοίκηση των ομάδων / συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του ΑΤ και τις συγγενείς μορφές.
Επιμέρους στόχοι είναι α) να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, β) να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητικό τουρισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε σχέση με τον ΑΤ και δ) να κάνει ικανούς τους αναγνώστες να οργανώνουν αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΙΤΣΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
  • Θέμα:

    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΑΜΕΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ,ΑΝΑΓΚΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4256
  • isbn: 978-960-603-391-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00