Γράφτηκε από 

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ

Το βιβλίο είναι δομημένο με το Προοίμιο την Εισαγωγή, την Κύρια Ύλη με 35 κεφάλαια και το Παράρτημα. Όλα τα κεφάλαια περιέχουν παραγράφους, σχήματα, πίνακες και διαγράμματα ροής για την ευχερέστερη διάκριση και κατανόηση της ύλης.

Το «ΠΡΟΟΙΜΙΟ» περιέχει σύντομη αναφορά στις διακρίσεις, στους συμβολισμούς και στις ισομέρειες των οργανικών ενώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των δομών των χημικών ενώσεων συνήθεις σε χρήση στη Χημεία Τροφίμων.

Η «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και διακρίσεις της Επιστήμης των Τροφίμων, αναφορά στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων καθώς και αναφορά στις γενικές ρεολογικές ιδιότητες των τροφίμων.

Η «ΚΥΡΙΑ ΥΛΗ» του βιβλίου είναι ομαδοποιημένη σε 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ, η κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από διάφορα ΜΕΡΗ. Στο κάθε ΜΕΡΟΣ έχουν ομαδοποιηθεί τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ομοειδούς περιεχομένου όπου το κάθε Κεφάλαιο αποτελεί ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ I «ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» υπάγονται τα αντικείμενα που περιγράφουν τα μάκρο- και μίκρο- συστατικά των τροφίμων ένα προς ένα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 2 ΜΕΡΗ, ως ακολούθως.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ «ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 5 ΜΕΡΗ, το κάθε ένα από τα οποία περιέχει τις γνώσεις για κάθε ένα ξεχωριστό είδος τροφίμου ή για κάθε μία ιδιαίτερη ομάδα ομοειδών τροφίμων. Για το κάθε είδος τροφίμου δίνονται η «χημεία τροφίμου» (ορισμοί, διακρίσεις, σύσταση, ιδιότητες) και η «τεχνολογία τροφίμου» (παραλαβές, επεξεργασία)

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 ΜΕΡΗ το καθένα από τα οποία περιέχει είτε ιδιαίτερες κατηγορίες, είτε ιδιαίτερες επεξεργασίες και κατεργασίες των τροφίμων.Τ

έλος, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» δίνονται περιληπτικά οι αρχές του μεταβολισμού των θρεπτικών υλών στον οργανισμό, καθώς και ο ρόλος των θρεπτικών υλών στην διατροφή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ / ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ / ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΦΥΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ,ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ,ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4696
  • isbn: 978-960-603-489-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00