Γράφτηκε από 

Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή

Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές στο να κατανοήσουν έννοιες όπως (1) την σημαντικότητα του ρόλου της αθλητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής στην ζωή των ατόμων μέσω της φυσιολογικής και ψυχολογικής διάστασης, (2) την δομή και την λειτουργία των οργανισμών παροχής υπηρεσιών αναψυχής και ελευθέρου χρόνου. Επίσης οι φοιτητές θα είναι ικανοί στο να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα κινητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής. Επίσης σκοπός του συγκεκριμένου συγγράμματος είναι να μεταδώσει στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές αρχές του (αθλητικού) μάρκετινγκ και να τους εκπαιδεύσει στην εφαρμογή τους στην επιχειρηματική/εργασιακή ή/και καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο θα δώσει στους φοιτητές γνώσεις για το αθλητικό μάρκετινγκ, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, τη συλλογή δεδομένων και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στη διαχείριση επιχειρήσεων αθλητικού τουρισμού και αναψυχής. Τέλος, σκοπός του βιβλίου είναι να εξετάσει το ρόλο του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία και να περιγράψει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο χώρο αυτό. Με την μελέτη των κεφαλαίων του βιβλίου οι φοιτητές θα μπορούν α) να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα κινητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής, β) να γνωρίζουν & να κατανοούν την ανάγκη εφαρμογής των αρχών του μάρκετινγκ στη διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων τουρισμού & αναψυχής, γ) να εκτελούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις αρχές του μάρκετινγκ σε ανάλογες επιχειρήσεις –είτε ως εργαζόμενοι/υπεύθυνοι είτε ως επιχειρηματίες, δ) να γνωρίζουν και θα κατανοούν το ρόλο του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΙΤΣΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ / ΤΡΙΓΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΤΣΙΤΣΚΑΡΗ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
  • Θέμα:

    ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΝΑΨΥΧΗ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ,ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ,ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ,ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4956
  • isbn: 978-960-603-418-3
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00