Γράφτηκε από 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το σύγγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και γενικότερα σε ερευνητές, οι οποίοι σχεδιάζουν, πραγματοποιούν έρευνες, αναλύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους, αλλά και πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν την ποιότητα και τα ευρήματα άλλων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους άλλους επιστήμονες. Οι συγγραφείς στοχεύουν στο να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της επιστημονικής έρευνας, στις διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα, στους τρόπους οργάνωσης, σχεδιασμού και διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας, στις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, στην αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού, καθώς και στην ιδιαίτερη μορφή συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων. Επιπλέον, θα δοθεί και έμφαση στη γνώση και τη χρήση των βασικών κανόνων στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5356
  • isbn: 978-960-603-223-3
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σχέση Ιατρού-Ασθενή ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00