Γράφτηκε από 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της μεθοδολογίας της έρευνας καταρχάς σε μία γενική βάση και κατά δεύτερο λόγο με μία εξειδίκευση στην επιστήμη της Οδοντικής Τεχνολογίας. Ετσι στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται γενικές γνώσεις για την μεθοδολογίας της έρευνας και ειδικότερα αναλύονται θέματα όπως η εκίννηση και επιλογή του θέματος της μελέτης, η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, η οργάνωση της κυρίως έρευνας (το χρονοδιάγραμμα, το πρωτόκολλο της έρευνας, η πιλοτική μελέτη -pilot study κ.α.), η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και τέλος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων- συγγραφή. Στα τελευταία κεφάλαια γίνεται ειδική αναφορά σε θέματα μεθοδολογίας της έρευνας που αφορούν την Οδοντική Τεχνολογία, οπότε ότι αναφέρθηκε πριν εξιδικεύεται στην Οδοντική Τεχνολογία και επιπλέον αναφέρονται και οι μέθοδοι μελέτης της μηχανικής συμπεριφοράς των οδοντοπροσθετικών εργασιών, οι οποίες λόγω σχήματος και συνθηκών φόρτισης αποτελεούν ιδιαίτερες μηχανικές κατασκευές, που κυρίως ενδιαφέρουν τους οδοντικούς τεχνολόγους. Τέλος παρουσιάζονται παραδείγματα ανάλυσης δεδομένων σε περιπτώσεις υποθετικών πειραματικών εργασιών της Οδοντικής Τεχνολογίας, επι πραγματικών συνθηκών σε στατιστικό πρόγραμμα (ειδικό λογισμικό), για καλύτερη εξοικείωση του φοιτητή της Οδοντικής Τεχνολογίας με τη δύσκολη διαδικασία της στατιστικής αξιολόγησης των δεδομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, AΝΤΩΝΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/6022
  • isbn: 978-960-603-432-9
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00