Γράφτηκε από 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο βιβλίο ασχολείται με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων από τα γερμανικά στα ελληνικά και αντίστροφα. Συγκεκριμμένα θα εκτεθεί η μετάφραση οικονομικών κειμένων ως ειδική μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές συγκεκριμένες δεξιότητες σε σχέση με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων στο υπό εξέταση γλωσσικό ζεύγος. Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων προαπαιτεί τη γνώση των πολιτσμικών (άρα και γλωσσικών), των διαπραγματευτικών, οικονομικών, χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας και του γερμανόφωνου κόσμου.

Το βιβλίο θα παρέχει τις βασικές έννοιες της μετάφρασης οικονομικών κειμένων στους φοιτητές. Χάριν παραστατικότητας, η μετάφραση των οικονομικών κειμένων θα εξεταστεί ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων (intercultural knowledge communication). στα πλαίσια του βιβλίου θα αναλυθεί ο γερμανικός οικονομικός λόγος και ο ελληνικός. Τα υφολογικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών συστημάτων όπως εξυπηρετούν αντίστοιχες επικοινωνιακές ανάγκες στην κάθε οικονομία θα αντιπαρατεθούν προκειμένου να αναδυθούν τόσο οι ομοιότητες όσο και οι μεταξύ τους αποκλίσεις. Η δε εξέταση της επικοινωνίας στο γερμανόφωνο και ελληνόφωνο οικονομικό περιβάλλον ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων θα επιτρέψει στον φοιτητή να αντιληφθεί το διακύβευμα κατά τη μεταφορά δεδομένων από το έναν οικονομικό πολιτισμό στον άλλον.

Η δε εξέταση και ανάλυση παραδειγμάτων μεταφράσεων αλλά και η παροχή συγκεκριμένων ασκήσεων στο στη βάση του PBL (problem-based learning) τέλος θα επιτρέψουν στο φοιτητή να απκτήσει εμπειρία στο σύνθετο αυτό αντικείμενο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/208
  • isbn: 978-960-603-029-1
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00