Γράφτηκε από 

Εισαγωγή στον Μικροπολλαπλασιασμό των Φυτών

Ο μικροπολλαπλασιασμός των φυτών αποτελεί την σημαντικότερη ίσως περιοχή εφαρμογής της βιοτεχνολογίας φυτών για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε μεγάλη κλίμακα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαλλαγή από παθογόνα και την κλωνική πιστότητα, δηλαδή τη διατήρηση των γενετικών χαρακτηριστικών των πολλαπλασιαζόμενων φυτικών ειδών και ποικιλιών.

Το προτεινόμενο βιβλίο αποτελεί μία εισαγωγή στον μικροπολλαπλασιασμό, καλύπτοντας διεξοδικά όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες που αφορούν το συγκεκριμμένο γνωστικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό, το βιβλίο παρέχει σε πλήρη βαθμό όλες τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση σε βάθος των επιμέρους πτυχών του μικροπολλαπλασιασμού, τα προβλήματα και τις προοπτικές του, τις τεχνικές και την εμπορική εφαρμογή. Είναι το μοναδικό στο είδος του στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία με ιδιαίτερη έμφαση στον εποπτικό χαρακτήρα και με πλούσια εικονογράφηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν εκδοθεί άλλα δύο βιβλία σχετικά με ορισμένες μόνο πτυχές της ιστοκαλλιέργειας φυτών:

- "Καλλιέργειες in vitro", Δημήτρης Μετζάκης, Εκδόσεις Ίων, 2005. ISBN 960-411-526-X: πρακτικός οδηγός πειραμάτων χωρίς εμβάθυνση στο επιστημονικό υπόβαθρο.
- "Επιχειρηματική Ιστοκαλλιέργεια", Σπύρος Κίντζιος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1994. ISBN 960-351-009-2: μελέτη-υπόδειγμα για την κατασκευή, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχειριστική λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων παραγωγής ανθοκομικού πολλαπλασιαστικού υλικού με ιστοκαλλιέργεια.

Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται σε : (1) Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές γεωπονίας, βιολογίας και βιοτεχνολογίας (2) Ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές στον κλάδο της φυτικής παραγωγής και της βιοτεχνολογίας φυτών (3) Επαγγελματίες και επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κάθε είδους και (4) γενικότερα μη ειδικούς ενδιαφερόμενους για θέματα γεωπονίας και βιοτεχνολογίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΙΝΤΖΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/241
  • isbn: 978-960-603-033-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00